impressie van een dramales op youtube

 

Zjuust geeft drama- en toneellessen aan kinderen vanaf 9 jaar. De lessen lopen meestal van september tot voorjaar.

Vanaf september 2018 is de opbouw van de lessen  als volgt:
 
 -   Eerste jaar: THEATER-SPEELKLAS.  24 lessen van 90 minuten vanaf 10 jaar of groep 6
In dit eerste jaar worden drama-lessen gegeven, waarbij fantasie, concentratie, improvisatie, samenspelen, en bovenal spelplezier centraal staan.
Het jaar wordt afgesloten met een open les voor de ouders.
 
 -  Tweede jaar:   DRAMAKLAS.  30 lessen van 90 minuten.
Dit jaar krijgen de kinderen meer toneelgerichte lessen: Hoe speel je naar publiek, wat is de beste plek, de beste houding, en er wordt veel aan duidelijke spraak gewerkt.
Aan het einde van dit jaar is er de mogelijkheid om te figureren in producties van één van de andere groepen.
 
 - In de volgende jaren kunnen de leerlingen eventueel doorstromen naar één van de PRODUCTIEGROEPEN. Die mogelijkheid is o.a. afhankelijk van leeftijd, groepsindeling en schooltijden.  
 
 -  PRODUCTIEGROEP 1 : 27 lessen/repetities van 2 uur, incl. de opvoeringen. Nu wordt er gewerkt aan een productie, dit is vaak een bewerking van een boek of een bestaand toneelstuk van ongeveer een uur. Er wordt toegewerkt naar 3 of 4 openbare voorstellingen in het voorjaar. Onze vaste muzikanten begeleiden het stuk vaak met muziek, en meestal worden er ook enkele liedjes ingestudeerd.
 
 -   PRODUCTIEGROEP 2 : 30 lessen/repetities van 2 uur, plus minimaal 4 openbare voorstellingen. Dit jaar wordt er aan een echt grote productie gewerkt, waarbij het verhaal, decor, muziek, kleding, liedjes, attributen en proffesioneel licht samen een theatraal geheel gaan vormen. Er wordt een grote inzet van de leerlingen gevraagd. Het resultaat is navenant: we pakken uit, aan alle kanten!
 
 Alle Zjuust-leden krijgen altijd een vrijkaartje voor de opvoering van de andere groepen ..
 
 -   WORKSHOPS : Hou je van toneelspelen en wil je snuffelen aan Jeugdtheater Zjuust?
Als  je in groep 5 of hoger zit, is de Korte Toneelcursus iets voor jou! Tien theaterlessen waarin het gaat om acteren, improviseren, fantasie, bewegen én concentreren, maar vooral spelplezier!
Start: woensdag voorjaar 2019 van 13.00-14.30 uur. De kosten zijn 150 €.
De eerste les is voor proef…..en gratis!
Aanmelden (ook voor de proefles) bij Wil Biemond 561928 of 06-121 63 630 

of will-bee@hotmail.com


LESTIJDEN en PRIJZEN:
Theater-Speelklas : woensdag 13:00 tot 14:30 € 300,- per jaar
Dramaklas: donderdag 15:15 tot 16:40 € 345,- per jaar
Productiegroep 1: donderdag 16:45 tot 18:45 € 350,- per jaar
Productiegroep 2: woensdag 16:30 tot 18:30 € 350,- per jaar
Korte toneelcursus: (start voorjaar 2019) woensdag 13:00 tot  14:30 150,- voor 10 lessen.
 

PLAATS :

  op woensdag oefenen we in de Berkelschool, Henri Dunantweg 4, 7201 EV, Zutphen
op donderdag zijn de lessen in De Proeflokalen, Vispoortplein 16, 7201 ET, Zutphen
 
ALGEMENE VOORWAARDEN.