Jeugdtheater ZJUUST is in 1998 begonnen onder de bezielende leiding van Ine Verschoore en Theo van Bohemen. Na het overlijden van Theo in 2002 blijft Zjuust doorgaan en in 2004 is WIl Biemond mederegisseur geworden. Onder hun consistente leiding heeft Zjuust een vaste plek gekregen in het cultuuraanbod van Zutphen. In 2019 wordt voor de 10de keer op rij een voorstelling verzorgd voor de schooljeugd in de Hanzehof. Gemiddeld 1200 leerlingen bezoeken deze jaarlijkse voorstelling.

In 2017/2018 heeft Irene Kriek een Zjuust-productie op zich genomen. In 2018/2019 zal Pepijn van der Weerd Productiegroep 1 op zich nemen. Pepijn is 29 jaar, en woont in Amsterdam, waar hij op verschillende plekken in de theaterwereld (heeft ge-) werkt. Op zijn 14e begon hij als leerling bij Zjuust, en speelde onder meer Romeo in “Romeo en Julia” van Shakespeare. Daarna volgde hij met succes de studie Docent Drama bij Artez in Arnhem. Als stageplek tijdens die studie koos hij Zjuust, zodat hij als stagiair 2 jaar bij Zjuust de specifieke Zjuust-vak-kneepjes heeft geleerd. Sindsdien is hij steeds incidenteel actief geweest bij de lessen en werkte hij mee aan de gastlessen bij de Zutphense scholen, voorafgaand aan de voorstellingen in de Hanzehof.

Vanaf september gaat Pepijn zich aan ons verbinden met de productie van “De Vuurvogel”, waarvan de voorstellingsdata al vastliggen: 9,10,16,17 februari 2019.

Wil en Ine: “In de voorstellingen streven we naar humor en ontroering. Als het publiek dat kan ervaren is een voorstelling geslaagd. Het is voor jonge spelers waardevol om b.v. verliefdheid te spelen. De hele groep moet er aan mee werken om dat te laten slagen. Daarom kiezen we ook voor goede verhalen met inhoud, waar veel aan te beleven valt. Er gaat dan een ‘andere wereld’ meespelen. Als je speelt ben je groter dan je bent. Je kunt ervaren, dat een wereld achter deze wereld voelbaar wordt. Mede daarom is er altijd levende muziek bij. Niet alleen ter illustratie maar als uitdrukking van die andere dimensie, die juist in toneelspel beleefbaar wordt.

Kinderen vinden het prachtig om een eigen wereld te scheppen. Daar gelden niet de normale gedragsregels. Daar zijn geen beperkingen. Je fantasie zet je om in daden en het wordt theater. Het is een wereld waarin alles mogelijk is. Het is bevrijdend om je eigen binnenwereld van fantasie en dromen vorm te geven. Je kunt koning zijn, prinses of krijger of dief.”

Ine en Wil zitten vol ideeën en vaak weten ze later niet meer wie het eerste met iets kwam.

Wil over Ine: “Ine heeft gouden handen. Ze kan geweldig vormgeven en ze maakt adembenemende kostuums.”

Ine over Wil: “Wil kan goed kijken en zien wat de intentie van de kinderen is. Ze ziet of ze groeien.”

Bij ZJUUST worden kinderen gezien en wordt hun (innerlijke) ontwikkeling gestimuleerd.

Ine en Wil: “Het is steeds: we gaan samen een avontuur aan en je weet nooit hoe het afloopt. Maar samen gaan we er aan staan.”